stoffer

Hjælp til at ændre dit forbrug af rusmidler

Få hjælp til dit misbrug af rusmidler

Nogle gange kan rusmidler, såsom hash eller hårdere stoffer, hurtigt blive en fast del af hverdagen. Er du under 30 år gammel, og har du udviklet et skadeligt forbrug af illegale rusmidler skal du huske, at du altid kan få hjælp.

Herunder er der listet en række grunde til, hvorfor du skal søge hjælp:

  • Du kan komme ud af dit misbrug
  • Du kan få hjælp til at starte på en uddannelse eller komme tilbage på arbejdsmarkedet
  • Du kan få hjælp til dybereliggende psykiske problemer
  • Få en hverdag, du selv synes er god. En god hverdag giver i mange tilfælde lyst til et liv uden illegale rusmidler
  • Det er gratis at starte i behandling

Dette er selvfølgelig kun et lille udpluk af de ting, du opnår, hvis du søger hjælp og starter i et struktureret behandlingsforløb.
Der findes flere behandlingscentre rundt omkring i Danmark og Novavi har flere afdelinger rundt omkring på Sjælland. De har mange års erfaring med behandling af unge, og har hjulpet mange unge mennesker videre i deres liv og ud af et skadeligt misbrug.

Individuelle behandlingsforløb

Ikke to typer misbrug er ens, og der kan være mange forskellige bagvedliggende faktorer, der spiller ind, og som har ledt den unge ud i et misbrug af skadelige og illegale rusmidler. Derfor er et hvert behandlingsforløb også individuelt, og forløbet bliver fastlagt i fællesskab på baggrund af den unges ønsker og Novavis lange erfaring og kompetencer.

 

Alle kan få behandling

I Danmark har alle ret til at få behandling for deres misbrug. Forstyrrer eller ødelægger misbruget din hverdag, og har du svært ved at komme i skole eller gå på arbejde? Hvis ja, så har du ret til hjælp. Det eneste det kræver er, at du tager kontakt til kommunen, som på baggrund af din individuelle sag henviser dig til et behandlingstilbud. Der er dog altid frit valg af behandlingscenter, så du kan altid frit vælge hvor du vil starte behandlingen, så længe de tilbyder den samme behandling som du er blevet visiteret til.

Det er ingen skam at erkende man har et misbrug. Det kan ramme alle. Alle kan også få hjælp, men det kan være svært at nå til den erkendelse. Det er vigtigt at være glad og have en hverdag, der giver mening. Ellers bliver livet for surt. Få styr på din fremtid og få hjælp af Novavi.

Leave a Reply